МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВИТА ИРИС“ също така издава:

– медицински свидетелства за шофьори – любители и професионалисти

– медицински свидетелства за работа

– заверки на здравни книжки