Диагностични, лечебни процедури, консултации за хирургическо лечение